Thứ năm, 09/03/2017 02:57

Tình hình triển khai các dự án thuộc Chương trình 592 năm 2015

Dự án đã ký hợp đồng và cấp kinh phí thực hiện:

Xem toàn văn tại đây

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)