Thông tin văn bản số: 865/QĐ-TTg
Số hiệu 865/QĐ-TTg
Ngày ban hành 24/05/2016
Thời gian bắt đầu hiệu lực 24/05/2016
Loại văn bản Quyết định
Tên Văn Bản
Thành lập Khu Công nghệ cao công nghệ sinh học Đồng Nai.
Trích yếu nội dung

Ngày 24.5.2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 865/QĐ-TTg về việc thành lập Khu Công nghệ cao (CNC) công nghệ sinh học Đồng Nai. Khu CNC công nghệ sinh học Đồng Nai trực thuộc UBND tỉnh Đồng Nai, có diện tích 207,8 ha, thuộc huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai. Khu CNC công nghệ sinh học Đồng Nai có chức năng: nghiên cứu, ươm tạo, phát triển, chuyển giao, ứng dụng CNC trong lĩnh vực công nghệ sinh học; đào tạo nhân lực CNC trong lĩnh vực công nghệ sinh học; ươm tạo doanh nghiệp CNC trong lĩnh vực công nghệ sinh học; sản xuất và kinh doanh sản phẩm CNC, cung ứng dịch vụ CNC trong lĩnh vực công nghệ sinh học. Quyết định cũng đã nêu rõ trách nhiệm của UBND tỉnh Đồng Nai trong việc phối hợp với Bộ KH&CN xây dựng quy chế hoạt động của Khu để trình Thủ tướng Chính phủ ban hành theo quy định; ban hành cơ chế, chính sách thu hút đầu tư và phát triển Khu; chỉ đạo việc xây dựng, tổ chức thẩm định và phê duyệt quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết của Khu; chỉ đạo việc đầu tư xây dựng và thực hiện quản lý nhà nước đối với Khu CNC công nghệ sinh học Đồng Nai…