Thứ ba, 07/05/2024 08:00
Số 5 năm 202469 - 71Download

Nghị viện châu Âu thông qua Đạo luật về trí tuệ nhân tạo

Hùng Tuấn

Ngày 13/03/2024, các nghị sỹ của Nghị viện châu Âu (EP) đã bỏ 523 phiếu ủng hộ, 46 phiếu chống và 49 phiếu trắng, nhất trí thông qua Đạo luật Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence Act - AIA) nhằm đảm bảo sự an toàn và tuân thủ các quyền cơ bản trong tiến trình thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Trước đó, toàn văn nội dung dự luật trên cũng đã được thống nhất sau các cuộc đàm phán giữa EP với tất cả các quốc gia thành viên vào ngày 09/12/2023. AIA gồm 459 trang, 13 chương, 113 điều và 13 phụ lục.

Lượt dowload: 42 Lượt xem: 215

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)