QUY ĐỊNH VỀ HÌNH THỨC BÀI VIẾT TRÊN

TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

ÁP DỤNG CHO BẢN A

I. Yêu cầu chung

- Bài viết gửi đăng trên Tạp chí phải là bài viết nguyên thuỷ (chưa được công bố trước đó). Tác giả không được gửi đăng bài viết trên các tạp chí khác cho đến khi có quyết định xét duyệt của Ban biên tập).

- Bài báo dài không quá 3.500 từ (bao gồm cả bảng biểu, ghi chú, tài liệu tham khảo và phụ lục); font chữ: Times New Roman; cỡ chữ 14; khổ giấy A4, lề trên 2 cm, lề dưới 2 cm, lề trái 3 cm, lề phải 2 cm.

- Bài viết gửi về Toà soạn dưới dạng file mềm và bản in; có thể gửi trực tiếp đến Tạp chí (Phòng 507, số 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội) hoặc qua hòm thư điện tử, địa chỉ: khcnvn@most.gov.vn.

II. Quy định về hình thức trình bày

1. Tên bài báo

Hình thức: Chữ thường, đậm.

VD:

2. Tên tác giả

Hình thức: Chữ thường, đậm.

Cơ quan công tác của tác giả: Viết phía dưới tên tác giả, chữ thường; tương ứng với các số 1, 2, 3… (nếu có nhiều hơn 2 tác giả, làm việc ở các cơ quan khác nhau).

VD:

3. Tóm tắt

Tóm tắt tổng quát nội dung, định hướng của bài viết, độ dài không quá 150 từ, chữ thường, đậm, không thụt (tab) đầu dòng.

VD:

4. Các đề mục trong nội dung:

Ý lớn thứ nhất - chữ đậm, thường

Triển khai nội dung của ý lớn thứ nhất (a) - chữ đậm, nghiêng

Triển khai nội dung của ý (a) - chữ nghiêng

VD:

5. Quy định về bảng biểu, hình vẽ, cách viết hoa, chú thích, tài liệu tham khảo

1.5. Bảng: Chỉ dùng cột ngang, không dùng cột dọc, dùng nét liền cho phần đề mục đầu tiên và cuối cùng của bảng, nét đứt ------- trong các nội dung của bảng.

Tên của bảng: Chữ thường, đậm, căn đều trái, chấm cuối câu; Vị trí: Phía trên của bảng; Các chú thích ở phía dưới dùng chữ thường, căn đều trái, có dấu chấm ở cuối câu.

VD:

2.5. Hình: Tên của hình: Chữ thường, đậm; Vị trí: Phía dưới hình, căn đều trái, chấm câu. Các chú thích của hình dùng chữ thường, căn đều trái, có dấu chấm ở cuối câu.

VD:

3.5. Cách viết hoa: Viết hoa sau dấu 2 chấm; viết hoa các tên riêng.

4.5. Chú thích (Foot note): Được trình bày ở cuối trang, tương ứng với số 1, 2, 3, 4… Chú thích được viết bằng chữ thường, chấm câu.

VD:

5.5. Tài liệu tham khảo: Trình  bày theo quy định sau: Tác giả (năm xuất bản), “Tên tài liệu được trích dẫn”, [Tên nguồn, tập (số)/Vol.(Number) - Nếu nguồn trích là tên tạp chí)], tr./pp. trang đầu - trang cuối (nếu chỉ có 1 trang, dùng tr./p., ví dụ tr.8 hoặc p.8).

VD:

III. Các yêu cầu khác

- Đối với bản in, nếu bài viết không đạt yêu cầu, Toà soạn không trả lại bản thảo.

- Bản quyền: tác giả đồng ý trao bản quyền bài viết cho Ban Biên tập Tạp chí.

* Truy cập tại đây để xem bài mẫu: