Thứ ba, 07/05/2024 08:00

Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN), tiền thân là Ủy ban Khoa học Nhà nước (UBKHNN), được thành lập theo Sắc lệnh số 016-SL ngày 04/03/1959 của Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. 65 năm đồng hành cùng đất nước và dân tộc theo chiều dài lịch sử, ngành KH&CN Việt Nam đã góp phần tích cực vào công cuộc giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; phục vụ tái thiết đất nước sau thống nhất; đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Căn cứ trên những tư liệu lịch sử của Bộ KH&CN, bài viết này điểm lại những mốc thời gian theo dòng lịch sử, kể từ ngày thành lập UBKHNN đến nay.

Thứ ba, 07/05/2024 08:00

Nguyên Bộ trưởng Hoàng Văn Phong giữ trọng trách đứng đầu ngành khoa học và công nghệ (KH&CN) hai nhiệm kỳ (từ tháng 8/2002 đến tháng 8/2011). Nhân kỷ niệm 65 năm thành lập ngành KH&CN, ông đã dành thời gian chia sẻ với bạn đọc của Tạp chí về vai trò của KH&CN và những chính sách nền móng hình thành nền tảng pháp lý cho hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, cùng những cảm xúc sau nhiều năm gắn bó với ngành KH&CN nói chung và gần một thập kỷ gắn bó với Bộ KH&CN nói riêng.

Thứ ba, 07/05/2024 07:55

Chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Việt Nam (18/5) và 65 năm thành lập Bộ KH&CN, GS.TSKH Vũ Minh Giang - Đại học Quốc gia Hà Nội đã chia sẻ với Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam một số vấn đề về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (KH,CN&ĐMST) trước những cơ hội và thử thách mới. Theo GS Vũ Minh Giang, là nước đi sau trong phát triển kinh tế, Việt Nam có không ít khó khăn trong lĩnh vực này mà trước hết là sự hạn chế về quy mô đầu tư cho nghiên cứu và xây dựng cơ sở hạ tầng, chuyển giao công nghệ. Vì vậy, chúng ta cần đặc biệt quan tâm đổi mới và hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý hoạt động KH&CN.

Thứ ba, 07/05/2024 07:50

Trong suốt quá trình hình thành và phát triển, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) đã tập hợp, đoàn kết và phát huy tiềm năng trí tuệ của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ (KH&CN); thực hiện tốt vai trò cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với trí thức KH&CN, góp phần ổn định tư tưởng chính trị trong đội ngũ trí thức. Nhân dịp kỷ niệm 65 năm thành lập Bộ KH&CN và chào mừng Ngày KH&CN Việt Nam (18/5), TSKH Phan Xuân Dũng, Chủ tịch VUSTA đã dành thời gian chia sẻ với Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam về những đóng góp của đội ngũ trí thức và giải pháp xây dựng đội ngũ trí thức KH&CN vững mạnh trong tình hình mới.

Thứ ba, 07/05/2024 07:45

GS.TS Trần Thục sinh năm 1954 tại xã Hành Đức, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, ông theo học chuyên ngành: Thủy văn - Môi trường (Thủy lợi). Năm 1991, ông nhận bằng Tiến sĩ tại Học viện Công nghệ châu Á (AIT), Thái Lan. Về nước, ông tham gia giảng dạy và nghiên cứu khoa học tại Viện Khoa học KTTV và Môi trường. Ông đã trải qua nhiều vị trí công tác, từ nghiên cứu viên, nghiên cứu viên cao cấp, đến viện trưởng Viện Khoa học KTTV và Môi trường và nhiều  chức vụ quan trọng khác. Ông được bổ nhiệm chức danh PGS năm 2005, GS năm 2012.

Thứ ba, 07/05/2024 07:40

Tháng 03/1959, Ủy ban Khoa học Nhà nước được thành lập theo Sắc lệnh số 016-SL của Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Chỉ 3 tháng sau đó, tờ Tin tức Hoạt động Khoa học (tiền thân của Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam) đã xuất bản số đầu tiên. Đây là minh chứng cho thấy sự quan tâm của những người đứng đầu ngành khoa học và công nghệ (KH&CN) đối với công tác thông tin, truyền thông KH&CN. Hòa mình cùng lịch sử 65 năm xây dựng và phát triển của Bộ KH&CN, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã từng bước trưởng thành, từ một bản tin trở thành một tạp chí với nhiều ấn phẩm đa dạng, thực hiện vai trò là kênh thông tin, tuyên truyền tin cậy phục vụ công tác quản lý nhà nước về KH&CN; đồng thời là địa chỉ uy tín đăng tải các công bố khoa học trong và ngoài nước.

Thứ ba, 07/05/2024 07:35

Công nghiệp bán dẫn (semiconductor) và trí tuệ nhân tạo (AI) được xem là bộ đôi chìa khóa công nghệ cho tương lai tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Hai ngành này là trọng tâm của quá trình đổi mới sáng tạo (ĐMST), chuyển đổi số và Cách mạng công nghiệp 4.0. Nhận thức được điều đó, Chính phủ Việt Nam đã đưa ra nhiều chiến lược và chính sách ưu đãi nhằm thu hút đầu tư, thúc đẩy sự phát triển của cả hai lĩnh vực nêu trên.

Thứ ba, 07/05/2024 07:30

Thực tế cho thấy, giữa khoa học và chính sách còn khoảng cách quá lớn, đặc biệt là thua kém đáng kể so với quan hệ giữa khoa học và sản xuất. Bài viết này sẽ tìm hiểu những khó khăn trong gắn kết khoa học với chính sách và đề cập tới các thái độ phù hợp khi đòi hỏi khoa học tác động vào chính sách.

Thứ ba, 07/05/2024 07:26

Cùng với các loại hình kinh tế khác, kinh tế tập thể (KTTT) mà nòng cốt là hợp tác xã (HTX) có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, tạo việc làm cho người lao động, hiện thực hoá chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước. Hiện nay, đất nước ta đang bước vào thời kỳ phát triển của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế đang là xu hướng chủ đạo và phát triển mạnh mẽ, với nhiều cơ hội và không ít khó khăn. Trong bối cảnh này, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (KH,CN&ĐMST) là “đòn bẩy” quan trọng để mọi thành phần kinh tế phát triển bền vững, đặc biệt là KTTT.

Thứ tư, 10/04/2024 08:00

Ngày 12/03/2024, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã lần đầu tiên công bố bộ Chỉ số đổi mới sáng tạo (ĐMST) cấp địa phương (Provincial Innovation Index - PII). Theo đó, Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Bắc Ninh… là những địa phương có chỉ số PII năm 2023 cao nhất. Báo cáo PII là một tài liệu hữu ích, cung cấp các căn cứ khoa học và thực tiễn để các cơ quan, tổ chức, cá nhân và trực tiếp là lãnh đạo các địa phương sử dụng trong xây dựng, thực thi các chính sách và thông tin về môi trường sản xuất, kinh doanh đối với các nhà đầu tư.

1 2 3 4 5 ... 55