Thứ tư, 10/04/2024 07:50
Số 4 năm 202457 - 58Download

Thiết bị cảm biến siêu nhỏ, siêu nhạy phát hiện khí amoniac

TS Nguyễn Chung

Viện Đại học RMIT, Australia

Amoniac là một chất cực độc, có thể tác động tiêu cực đến sức khỏe con người khi hít phải. Để phát hiện khí amoniac, cần phải trải qua nhiều quá trình thử nghiệm với nhiều phương pháp phân tích, xử lý khác nhau. Mới đây, các nhà khoa học thuộc Đại học RMIT, Australia đã chế tạo thành công thiết bị cảm biến chỉ dày 2 nanomet có khả năng phát hiện khí amoniac ở nồng độ rất nhỏ.

Lượt dowload: 53 Lượt xem: 1903

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)