Thứ hai, 15/01/2024 08:00
Số 1+2 năm 202456 - 57Download

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam: Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, ứng dụng và phát triển công nghệ

TS Nguyễn Lê Minh

Phó Trưởng ban Kế hoạch - Tài chính, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam

Năm 2023 là năm đầu tiên thực hiện Quyết định số 166/QĐ-TTg ngày 28/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược phát triển Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Việt Nam - VAST đến năm 2030 và tầm nhìn 2045. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức do hậu quả của đại dịch COVID-19 nhưng với tinh thần đoàn kết, nỗ lực, sự quyết tâm cao của toàn thể cán bộ, viên chức, nhà khoa học và người lao động, đến nay VAST đã đạt được nhiều thành tích tốt trong hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng và phát triển công nghệ.

Lượt dowload: 60 Lượt xem: 225

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)