Thứ hai, 15/01/2024 07:45
Số 1+2 năm 202465 - 68Download

Tối ưu hóa phát triển và khai thác cụm mỏ Hải Thạch - Mộc Tinh, Lô 05-2 và 05-3 bể Nam Côn Sơn

Phạm Tiến Dũng

Tổng Giám đốc Công ty Điều hành Dầu khí Biển Đông

Công ty Điều hành Dầu khí Biển Đông (Biển Đông POC) đã triển khai thành công Dự án Biển Đông 01, nhằm phát triển và khai thác hiệu quả 2 mỏ khí và condensate Hải Thạch và Mộc Tinh tại Lô 05-2 và 05-3 ở bồn trũng Nam Côn Sơn. Dù đối mặt với thách thức từ điều kiện địa chất phức tạp và yêu cầu kỹ thuật cao, Dự án đã đạt được mục tiêu vận hành an toàn và duy trì sản lượng ổn định, góp phần vào việc đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Lượt dowload: 51 Lượt xem: 361

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)