Thứ hai, 15/01/2024 07:55
Số 1+2 năm 202458 - 60Download

Nghiên cứu sản xuất một số enzyme phân hủy lignocellulose

GS.TS Trương Nam Hải

Viện Công nghệ Sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Các nhà khoa học thuộc Viện Công nghệ Sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Việt Nam đã thực hiện thành công nhiệm vụ hợp tác quốc tế về KH&CN theo Nghị định thư với CHLB Đức: “Nghiên cứu sản xuất một số enzyme phân hủy lignocellulose trên cơ sở khai thác dữ liệu metagenome”, mã số NĐT.50.GER/18. Thông qua đó đã xây dựng được các quy trình công nghệ tiên tiến, cho phép khai thác và nghiên cứu tính chất của các enzyme phân hủy lignocellulose từ dữ liệu DNA đa hệ gen vi khuẩn bằng các công cụ tin sinh và công nghệ gen.

Lượt dowload: 56 Lượt xem: 425

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)