Thứ năm, 10/08/2023 08:00
Số 8 năm 202330 - 32Download

VIAS: Một chuẩn mực, một chứng chỉ, thừa nhận ở mọi nơi

Dương Thạch Quỳnh Hoa

Văn phòng Công nhận chất lượng, Bộ Khoa học và Công nghệ

Hoạt động giám định đóng vai trò quan trọng trong việc đánh giá, xác định giá trị và chất lượng của các sản phẩm, dịch vụ, hàng hóa. Do đó, các tổ chức giám định cần phải có năng lực đáp ứng được các chuẩn mực quốc tế để nâng cao uy tín, thương hiệu và hạn chế rủi ro cho doanh nghiệp. Cách đây hơn 2 thập kỷ, khi nền kinh tế Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển và hội nhập quốc tế mạnh mẽ, Văn phòng Công nhận Chất lượng (BoA) đã thành lập Hệ thống Công nhận Tổ chức Giám định (VIAS) với nhiệm vụ
đánh giá và xác nhận năng lực của các tổ chức giám định, hỗ trợ hiệu quả cho các cơ quan quản lý nhà nước và đáp ứng kịp thời nhu cầu của doanh nghiệp trong quá trình hội nhập.

Lượt dowload: 92 Lượt xem: 494

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)