Thứ sáu, 10/11/2023 07:50
Số 11 năm 202336 - 37Download

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong tìm kiếm, thăm dò dầu khí

Ninh Xuân Diện

Thông qua việc triển khai thành công đề tài cấp nhà nước: “Nghiên cứu xây dựng hệ thống trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence - AI) tích hợp dữ liệu địa chất dầu khí đánh giá triển vọng dầu khí” thuộc Chương trình trọng điểm quốc gia “Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0”, TS Doãn Ngọc San và các nhà khoa học của Trường Đại học Dầu khí Việt Nam, Ban Tìm kiếm thăm dò (Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam - PVN), Công ty TNHH MTV Dầu khí sông Hồng (PVEP SH), Trường Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội) đã xây dựng thành công hệ thống AI trong đánh giá triển vọng ngành dầu khí nói chung, khu vực bắc bể sông Hồng nói riêng.

Lượt dowload: 103 Lượt xem: 639

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)