Thứ tư, 05/10/2022 07:55
Số 10 năm 202234 - 35Download

Hệ thống trạm đo Carota tổng hợp xách tay TBM-02 và bộ quy trình minh giải tài liệu địa vật lý LOGINTER 2.0

Xuân Quang, Ninh Diện

Với việc nghiên cứu, chế tạo thành công trạm đo Carota tổng hợp xách tay TBM-02 và hoàn thiện bộ quy trình minh giải tài liệu địa vật lý LOGINTER 2.0, Xí nghiệp Địa vật lý Giếng khoan (ĐVLGK), Liên doanh Việt - Nga (VIETSOVPETRO) đã làm chủ được quá trình tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí thông qua việc nghiên cứu tính chất vật lý, địa chất, đất đá xung quanh thành giếng kết hợp với kết quả nghiên cứu địa chất để tính toán trữ lượng dầu khí của các khu vực, các mỏ, bể trầm tích… Đây cũng là các sản phẩm thuộc cụm công trình nghiên cứu: “Hệ thống trạm đo Carota tổng hợp xách tay TBM-02 và bộ quy trình minh giải tài liệu địa vật lý LOGINTER 2.0” được trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học và công nghệ (KH&CN) đợt 6.

Lượt dowload: 26 Lượt xem: 128

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)