Thứ tư, 05/10/2022 07:50
Số 10 năm 202236 - 38Download

Bảo tồn nguồn gen vật nuôi tại Việt Nam trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

PGS.TS Phạm Công Hoạt1, PGS.TS Trần Hoàng Dũng2, TS Phạm Văn Tiềm1, Phạm Lê Anh Minh3

1Vụ KH&CN các ngành kinh tế - kỹ thuật, Bộ KH&CN

2Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP Hồ Chí Minh

3Học viện Nông nghiệp Việt Nam

 

Đứng trước nguy cơ suy giảm nghiêm trọng các nguồn gen bản địa, ngày 28/9/2015 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1671/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình bảo tồn và sử dụng bền vững nguồn gen đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 với nhiều quan điểm, trong đó có việc đẩy mạnh ứng ứng dụng khoa học và công nghệ (KH&CN) hiện đại kết hợp hài hòa với tri thức truyền thống trong bảo tồn và sử dụng bền vững nguồn gen. Sau gần 10 năm triển khai thực hiện Quyết định số 1671/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đến nay công tác bảo tồn nguồn gen đã được quan tâm phát triển, đặc biệt một số nguồn gen vật nuôi đã triển khai thành hàng hóa và bảo tồn bền vững.

Lượt dowload: 26 Lượt xem: 131

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)