Thứ tư, 05/10/2022 08:00
Số 10 năm 20224 - 8Download

Phát triển thị trường khoa học và công nghệ: Đồng bộ, hiệu quả, hiện đại và hội nhập

Huỳnh Thành Đạt

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

Ngày 23/9/2022, Văn phòng Chính phủ phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức Hội nghị “Phát triển thị trường KH&CN: đồng bộ, hiệu quả, hiện đại và hội nhập”. Hội nghị do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì, được tổ chức trực tiếp tại Văn phòng Chính phủ và trực tuyến tại 63 điểm cầu trong cả nước.

Hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng nhằm đánh giá tình hình, nhận diện đúng những hạn chế, khó khăn, thách thức, từ đó xác định phương hướng, đề ra nhiệm vụ, giải pháp để tổ chức, vận hành tốt hơn thị trường KH&CN. Thông qua đó, để thị trường này thực sự trở thành con đường ngắn nhất, hiệu quả nhất biến KH&CN thành lực lượng sản xuất chủ lực của xã hội, giúp các doanh nghiệp tạo ra nhiều hàng hóa, dịch vụ mới có hàm lượng khoa học cao, tạo nên sức cạnh tranh vượt trội của nền kinh tế… Tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ KH&CN Huỳnh Thành Đạt đã có bài phát biểu quan trọng chỉ rõ các khó khăn và giải pháp cần thực hiện để phát triển thị trường KH&CN trong thời gian tới, Tạp chí xin trân trọng giới thiệu nội dung bài phát biểu này.

 

Lượt dowload: 28 Lượt xem: 174

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)