Thứ tư, 05/10/2022 07:55
Số 10 năm 20229 - 12Download

Phát triển vùng Trung du và miền núi phía Bắc xanh, bền vững và toàn diện

Vũ Hưng

Ngày 7/9/2022, tại Tuyên Quang, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) và UBND tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức Hội nghị giao ban KH&CN vùng Trung du và miền núi phía Bắc (TD&MNPB) lần thứ XVIII. Hội nghị đã điểm lại kết quả đạt được, những khó khăn trong hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (KHCN&ĐMST). Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Lãnh đạo Bộ KH&CN đã nhấn mạnh đến các nhiệm vụ, giải pháp cần thực hiện nhằm mục tiêu đến năm 2030, vùng TD&MNPB là vùng phát triển xanh, bền vững và toàn diện.

Lượt dowload: 30 Lượt xem: 133

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)