Chủ nhật, 10/09/2023 07:40
Số 9 năm 202337 - 38Download

Trường Đại học Cần Thơ: Bảo tồn và phát triển giống cá niên

Dương Nhựt Long, Dương Thúy Yên, Nguyễn Hoàng Thanh

Trường Thủy sản - Trường Đại học Cần Thơ

Thông qua việc thực hiện một nhiệm vụ nghiên cứu cấp thiết ở địa phương, Trường Thủy sản, Trường Đại học Cần Thơ đã thực hiện thành công đề tài: “Xây dựng quy trình sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá niên (Onychostoma gerlachi Peters, 1881) ở địa bàn huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum”, góp phần quan trọng trong việc bảo tồn và phát triển bền vững nguồn lợi thủy sản quý hiếm đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng.

Lượt dowload: 71 Lượt xem: 445

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)