Thứ sáu, 11/11/2022 10:05

Hội thảo khoa học về người nông dân Việt Nam

Ngày 11/11/2022, Viện Xã hội học, Viện Hàn lâm Khoa học  xã hội Việt Nam phối hợp với Quỹ Đổi mới sáng tạo VINGROUP tổ chức hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “Người nông dân Việt Nam: Thực trạng và xu hướng biến đổi”. Hội thảo nhằm triển khai Nghị quyết số 19/NQ/TW (Khóa XIII) về nông nghiệp, nông thôn, nông dân đến 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trong bối cảnh cả nước đang nỗ lực xây dựng “nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh”, đẩy mạnh quá trình hội nhập sâu rộng với thế giới và chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Tại hội thảo, các đại biểu đã trình bày và thảo luận những điều kiện để có thể thực hiện vai trò chủ thể của nông dân, nhận diện đặc trưng nhân khẩu - xã hội của lao động nông nghiệp hướng đến nhận thức mới về người nông dân Việt Nam hiện nay, đặc biệt khẳng định rõ vị thế, vai trò của lực lượng xã hội quan trọng này. Đây là cơ hội để nông dân khẳng định vai trò của mình trong quá trình phát triển, song cũng tiềm ẩn nhiều thách thức, rủi ro trên con đường tiến lên công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng nông thôn mới. Những thách thức của biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh đang diễn ra phức tạp, khó lường, có ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của các hộ gia đình nông dân, nhất là vùng khó khăn, vùng núi, ven biển. Các tham luận của hội thảo cũng  đã gợi mở và đưa ra các giải pháp nhằm phát huy hơn nữa vai trò chủ thể của nông dân, nâng cao mức sống của các nông hộ để thực hiện thành công Nghị quyết 19/NQ/TW (Khóa XIII) trong tình hình mới.

Một số tham luận được trình bày tại hội thảo: 1) Nhận diện một số thay đổi trong nông dân Việt Nam; 2) Nâng cao vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển nền nông nghiệp hiện đại và xây dựng nông thôn văn minh, 3) Vị trí, vai trò của giai cấp nông dân và liên minh công - nông - trí thức trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa; 4) Bức tranh thu nhập của hộ nông dân Việt Nam; 5) Di động xã hội của nông hộ trong bối cảnh Việt Nam chuyển đổi; 6) Gia đình nông thôn Việt Nam bền vững đến mức nào?; Vấn đề hợp tác trong sản xuất nông nghiệp của nông dân tại đồng bằng sông Cửu Long: hiện trạng và giải pháp; 7) Mạng lưới xã hội trong nuôi trồng thủy sản của nông hộ tại huyện Bình Đại, Bến Tre…

VVH

 

 

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)