Thứ tư, 31/03/2021 15:49

EVN quyết tâm cao trong chuyển đổi số

Đây là khẳng định của ông Võ Quang Lâm - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tại buổi làm việc với đoàn khảo sát của Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương tại Hà Nội ngày 30/3/2021.

Xác định việc chuyển đổi số trước tiên là chuyển đổi về nhận thức, Đảng ủy EVN đã bám sát các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Chính phủ về chuyển đổi số; động viên, khuyến khích cán bộ, đảng viên và người lao động nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm về chuyển đổi số trong thực hiện nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị cũng như trong cuộc sống. Cụ thể, Tập đoàn đã thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ công tác triển khai Đề án Nghiên cứu, phát triển, ứng dụng công nghệ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 vào hoạt động sản xuất kinh doanh của EVN; đầu tư mạnh mẽ cho hạ tầng công nghệ thông tin, nhân lực công nghệ thông tin và an ninh bảo mật; tích cực áp dụng sáng kiến, cải tiến kỹ thuật vào sản xuất, vận hành hệ thống điện và công tác kinh doanh, dịch vụ khách hàng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác chuyển đổi số của Tập đoàn vẫn còn những hạn chế về năng lực nghiên cứu công nghệ mới, về năng lực tiếp nhận, ứng dụng, khai thác công nghệ số. Một trong những nguyên nhân được chỉ ra là do Tập đoàn chưa có đơn vị chuyên trách về nghiên cứu khoa học, nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới. Bên cạnh đó, cơ chế chính sách cho việc thử nghiệm, ứng dụng các công nghệ mới còn thiếu đồng bộ, gây khó khăn cho quá trình triển khai…

Ông Phạm Tấn Công - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đánh giá cao những nỗ lực của EVN trong thực hiện chuyển đổi số ở tất cả các lĩnh vực. Với trò quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, EVN chuyển đổi số thành công sẽ đóng vai trò dẫn dắt chuyển đổi số cho các doanh nghiệp khác thúc đẩy quá trình chuyển đổi số của đất nước nhanh hơn. Do vậy, việc Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương tiến hành khảo sát công tác chuyển đổi số tại EVN sẽ là cơ sở quan trọng phục vụ xây dựng Nghị quyết về chuyển đổi số của Đảng bộ Khối cũng như đất nước trong bối cảnh hội nhập và phát triển.

Trần Thu Hiền (Ban Truyền thông, EVN)
 

 

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)