Thứ hai, 29/03/2021 15:50

Bốn nhà khoa học được đề cử Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2021

Giải thưởng Tạ Quang Bửu là giải thưởng hàng năm của Bộ Khoa học và Công nghệ nhằm khích lệ và tôn vinh các nhà khoa học có thành tựu nổi bật trong nghiên cứu cơ bản thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật. Năm 2021, Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia - Cơ quan thường trực của Giải thưởng Tạ Quang Bửu đã nhận được 41 hồ sơ đề cử/ứng cử cho Giải thưởng. Qua đánh giá tại các Hội đồng khoa học chuyên ngành, 4 hồ sơ (2 giải thưởng chính, 2 giải thưởng trẻ) được xem xét để tiếp tục đánh giá, xét chọn tại Hội đồng Giải thưởng.

Thông tin cụ thể về các đề cử của các hội đồng khoa học như sau:

TT

Tên công trình

Tên nhà khoa học được đề nghị xét tặng giải thưởng

Ngành

Cơ quan công tác

ĐỀ CỬ GIẢI THƯỞNG CHÍNH (2 đề cử)

1

Thanh Ngo-Duc, Fredolin T. Tangang, Jerasorn Santisirisomboon, Faye Cruz, Long Trinh-Tuan, Thanh Nguyen-Xuan, Tan Phan-Van, Liew Juneng, Gemma Narisma, Patama Singhruck, Dodo Gunawani and Edvin Aldrian (2017), “Performance evaluation of RegCM4 in simulating extreme rainfall and temperature indices over the CORDEX-Southeast Asia region”, International Journal of Climatology, 37(3), pp.1634-1647.

PGS.TS Ngô Đức Thành

Các Khoa học trái đất và môi trường

Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam

2

Hoang Do Huu, Huynh Minh Sang and Nguyen Thi Thanh Thuy (2016), “Dietary β-glucan improved growth performance, Vibrio counts, haematological parameters and stress resistance of pompano fish, Trachinotus ovatus Linnaeus, 1758”, Fish & Shellfish Immunology, 54, pp.402-410.

TS Đỗ Hữu Hoàng

Sinh học nông nghiệp

Viện Hải dương học, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam

ĐỀ CỬ GIẢI THƯỞNG TRẺ (2 đề cử)

1

Tuan B.M. (2019), “Extratropical Forcing of Submonthly Variations of Rainfall in Vietnam”, Journal of Climate, 32(8), pp.2329-2348.

TS Bùi Minh Tuân

Các Khoa học trái đất và môi trường

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

2

Hoang Thanh Tung, Nguyen Ba Nam, Nguyen Phuc Huy, Vu Quoc Luan, Vu Thi Hien,  Truong Thi Bich Phuong, Dung Tien Le, Nguyen Hoang Loc, Duong Tan Nhut (2018), “A system for large scale production of chrysanthemum using microponics with the supplement of silver nanoparticles under light-emitting diodes”, Scientia Horticulturae, 232(17), pp.153-161.

TS Hoàng Thanh Tùng

Sinh học nông nghiệp

Viện Nghiên cứu Khoa học Tây Nguyên, Viện Hàn lâm KH&CNViệt Nam

Dự kiến, Hội đồng Giải thưởng sẽ họp đánh giá hồ sơ vào tháng 4/2021. Lễ trao Giải thưởng dự kiến được tổ chức tại Hà Nội vào tháng 5/2021 nhân dịp kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5.
CT

 

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)