Thứ sáu, 19/03/2021 10:49

Hội chợ việc làm ngành năng lượng tái tạo 2021

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Viện Điện (SEE), Trường Đại học Bách khoa Hà Nội và Tổ chức hợp tác phát triển Đức (GIZ), SEE sẽ tổ chức Hội chợ việc làm ngành năng lượng 2021 trong tháng 5/2021. Đây là hoạt động thúc đẩy sự trao đổi thông tin, cơ hội việc làm, ngành nghề đào tạo trong lĩnh vực điện và năng lượng tái tạo.

Hội chợ sẽ bao gồm các hoạt động:

- Hội thảo trao đổi giữa các công ty, tổ chức;

- Hoạt động tuyển dụng, giới thiệu công ty;

- Hoạt động giới thiệu đào tạo về năng lượng tái tạo;

- Một số hoạt động ngoại khóa, văn nghệ khác.

Thành phần tham dự gồm các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, sinh viên, giảng viên từ các trường đại học, cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức trong và ngoài nước trong lĩnh vực năng lượng tái tạo. 

Địa điểm: trường Đại học Bách khoa Hà Nội, số 1, Đại Cồ Việt.

Các đơn vị, doanh nghiệp có nhu cầu tham dự sự kiện và tuyển dụng có thể gửi đăng ký theo 2 hình thức:

- Google Form: https://bitly.com.vn/q1vdo7. 

- Hoặc gửi email theo địa chỉ: tuyen.nguyenduc@hust.edu.vn.
 

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)