Thứ năm, 04/03/2021 10:16

Tuyển chọn tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm thực hiện nhiệm vụ KH&CN năm 2021 theo Quyết định số 301/QĐ-BKHCN ngày 23/02/2021

Thực hiện Quyết định số 301/QĐ-BKHCN  ngày 23/02/2021 của Bộ trưởng Bộ KH&CN về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ KH&CN đặt hàng: “Hoàn thiện quy trình công nghệ, thiết bị rượu cao độ đặc trưng từ mật ong lá Việt Nam”, Bộ KH&CN thông báo tuyển chọn như sau:

1. Các tổ chức và cá nhân tham gia tuyển chọn cần chuẩn bị Hồ sơ theo các yêu cầu của Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN ngày 26/6/2017 của Bộ trưởng Bộ KH&CN về quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước.

2. Hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước được quy định tại Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22 tháng 4 năm 2015.

3. Thời hạn nộp hồ sơ: trước 17h00 ngày 23/4/2021 (Thứ 6).

Ngày nhận hồ sơ là ngày ghi ở dấu đến của Bưu điện Hà Nội (trường hợp Hồ sơ được gửi qua đường bưu điện) hoặc dấu đến của Văn phòng Bộ KH&CN (trường hợp nộp trực tiếp).

4. Nơi nhận hồ sơ: Văn phòng Bộ, Bộ KH&CN, 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.

5. Quy trình tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN ngày 26/6/2017.

 

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)