Thứ năm, 04/03/2021 10:13

Thông báo các chương trình tài trợ, hợp tác của Quỹ VINIF năm 2021

Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VINIF) thuộc Viện nghiên cứu Dữ liệu lớn (VINBIGDATA) có mục tiêu hỗ trợ các nhà khoa học và các tài năng trẻ thuộc các trường đại học và các viện nghiên cứu thực hiện nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong các lĩnh vực: khoa học, công nghệ, kỹ thuật, y dược, kinh tế và giáo dục nhằm tạo ra những thay đổi tích cực và bền vững cho Việt Nam.

Trong năm 2021, Quỹ sẽ triển khai thêm 02 chương trình mới: học bổng sau tiến sỹ (postdoc) và lưu giữ các giá trị văn hóa, lịch sử. Cụ thể:

1. VINIF01 - Chương trình tài trợ dự án khoa học công nghệ: chương trình hỗ trợ cho các dự án nghiên cứu khoa học định hướng ứng dụng của các viện nghiên cứu, trường đại học (tổ chức chủ trì) và các nhà khoa học Việt Nam (chủ nhiệm dự án) có phương pháp tiếp cận và công nghệ hiện đại, kết quả xuất sắc và có tầm ảnh hưởng quốc tế. Kinh phí mỗi dự án từ 2 tỷ đến 10 tỷ. Điểm mới của năm 2021 là Quỹ sẽ tài trợ hai loại dự án: các dự án nghiên cứu khoa học và các dự án khoa học, công nghệ định hướng ứng dụng.

Hạn nộp hồ sơ: từ ngày 2/3/2021 đến 5/5/2021.

2. VINIF03 - Tổ chức và tài trợ các hội thảo khoa học công nghệ: tổ chức các hội thảo có uy tín trong nước và quốc tế; do Quỹ VINIF chủ trì hoặc tài trợ, phối hợp với các trường đại học và các viện nghiên cứu.

Hạn nộp hồ sơ: ít nhất 30 ngày trước ngày tổ chức.

3. VINIF05 - Khóa học ngắn hạn và giáo sư thỉnh giảng: phối hợp với các đơn vị khoa học uy tín tổ chức các khóa học (2 tuần - 2 tháng) và các bài giảng đại chúng. Diễn giả là các chuyên gia đầu ngành trong nước và quốc tế.

Hạn nộp hồ sơ: ít nhất 60 ngày trước ngày tổ chức.

4. VINIF06 - Học bổng thạc sỹ, tiến sỹ trong nước: tài trợ học bổng thạc sỹ (120 triệu/năm), tiến sỹ (150 triệu/năm) trong nước (6 tháng hoặc 12 tháng).

Hạn nộp hồ sơ: từ ngày 1/6/2021 đến 1/8/2021.

5. VINIF07- Học bổng sau tiến sỹ trong nước: hỗ trợ cho các tiến sỹ từ các đại học uy tín ở nước ngoài hoặc mới bảo vệ trong nước để làm việc toàn thời gian tại các viện nghiên cứu hoặc trường đại học của Việt Nam. Mức tài trợ 300-400 triệu/năm.

Hạn nộp hồ sơ:  từ ngày 1/4/2021 đến 15/6/2021.

6. VINIF08 - Hợp tác tài trợ đào tạo thạc sỹ khoa học dữ liệu: Quỹ VINIF tiếp tục hợp tác tài trợ cho các cơ sở đào tạo phát triển chương trình thạc sỹ liên quan đến ngành khoa học dữ liệu. Kinh phí tối đa 2 tỷ/năm, thời hạn tối đa 3 năm.

Hạn nộp hồ sơ: từ ngày 1/2/2021 đến 31/3/2021.

7. VINIF09 - Chương trình lưu giữ các giá trị văn hóa, lịch sử: hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân thực hiện các sự kiện hoặc các dự án bảo tồn, lưu trữ và phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử.

Hạn nộp hồ sơ tổ chức các sự kiện: ít nhất 30 ngày trước ngày tổ chức.

Hạn nộp hồ sơ các dự án: sẽ thông báo sau.

Địa chỉ nhận hồ sơ:

Thông tin chi tiết về quy chế của các chương trình: điều kiện đăng ký, đối tượng đăng ký, hồ sơ, các bước thực hiện, biểu mẫu,…, xem tại www.vinif.org.

Hồ sơ đăng ký được nộp online tại http://oms.vinif.org, qua email và về địa chỉ:

Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VINIF)

Tầng 9, Century Tower, Times City, 458 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Website: www.vinif.org      

Fanpage: https://www.facebook.com/vinif.org

Để biết thêm thông tin, có thể gửi email về các địa chỉ sau:

Email: info@vinif.org (thông tin chung), project@vinif.org (chương trình VINIF01), scholarship@vinif.org (chương trình VINIF03 đến VINIF09).

 

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)