Thứ hai, 08/02/2021 13:57

Diễn đàn quốc tế lần thứ 16 về khoa học và công nghệ tiên tiến trong cơ học thực nghiệm (ISEM 21)

Diễn đàn quốc tế lần thứ 16 về khoa học và công nghệ tiên tiến trong cơ học thực nghiệm (ISEM 21) dự kiến sẽ diễn ra tại Hà Nội từ 3-6/11/2021. Diễn đàn do Hiệp hội Cơ học thực nghiệm Nhật Bản (JSEM) phối hợp với Viện Cơ học (Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam) tổ chức và là diễn đàn thường niên.

ISEM 21 quan tâm các vấn đề sau: 1) Về các nguyên tắc cơ bản có các nội dung như: động lực học chất lỏng; dòng chảy nhiều pha; nhiệt động lực học; truyền nhiệt và khối lượng; cơ học vật liệu và cơ học đứt gãy; khoa học và kỹ thuật vật liệu; cơ sinh học và kỹ thuật sinh học; kỹ thuật xây dựng; âm thanh và độ rung; thiết bị và kiểm tra; trực quan hóa, xử lý hình ảnh và các hoạt động khác. 2) Về nghiên cứu ứng dụng có các nội dung như: máy móc chất lỏng; dòng chất lỏng ở quy mô micro và nano; khoa học và kỹ thuật môi trường; hệ thống năng lượng và năng lượng tiên tiến; công nghệ đốt; vật liệu sinh học và vật liệu y sinh; đo lường toàn trường và tương quan hình ảnh kỹ thuật số; kiểm tra và đánh giá vật liệu; kiểm tra và kiểm tra không phá hủy; phương pháp nhiệt và kỹ thuật tia X; thiết kế đầu dò và cảm biến; kỹ thuật an toàn, phương pháp phân tích rủi ro và độ tin cậy; vật liệu thông minh và giám sát sức khỏe cấu trúc; MEMS, NEMS và bao bì điện tử; vật liệu tổng hợp và tái chế; độ dẻo và độ đàn hồi; giáo dục kỹ thuật và các ngành khác...

Chi tiết, liên hệ: Đinh Văn Mạnh (IMECH); Tel: 0982591169; E-mail: dvmanh@imech.vast.vn hoặc Nguyễn Tiến Cường (Đại học Phenikaa); Tel: 0912525636; E-mail: cuong.nguyentien@phenikaa-uni.edu.vn.

 

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)