Thứ sáu, 29/01/2021 16:50

Hội thảo “Đổi mới sáng tạo vì sự phát triển bền vững của giáo dục trong bối cảnh biến động”

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội dự kiến tổ chức hội thảo với chủ đề: “Đổi mới sáng tạo vì sự phát triển bền vững của giáo dục trong bối cảnh biến động” (Innovation for sustainable education in the changing context). Mục tiêu của hội thảo nhằm tạo diễn đàn quốc tế chia sẻ các nghiên cứu lý luận và thực tiễn về sự phát triển bền vững của giáo dục; đổi mới sáng tạo trong mô hình quản trị nhà trường cũng như nội dung phương pháp giáo dục và đánh giá các môn học (ở tất cả các cấp học); đổi mới công tác đào tạo bồi dưỡng giáo viên đáp ứng những biến động của tình hình quốc tế và trong nước, đặc biệt là bối cảnh đại dịch toàn cầu và cách mạng công nghệ 4.0… Trên cơ sở các vấn đề nêu trên, trao đổi đề xuất các giải pháp phục vụ cho việc hoạch định chính sách cũng như thực tiễn hoạt động dạy học, đào tạo hướng tới phát triển bền vững và ổn định của nền giáo dục đảm  bảo chất lượng, công bằng, toàn diện và mở ra cơ hội học tập suốt đời.

Theo đó, hội thảo sẽ tập trung vào các nội dung như: 1) Chiến lược giáo dục trong bối cảnh toàn cầu hóa và xu hướng, cách tiếp cận và kinh nghiệm quốc tế; 2) Sự phát triển bền vững của giáo dục trong bối cảnh đại dịch (cơ hội, thách thức và giải pháp trong đào tạo giáo viên ở tất cả các  cấp học); 3) Xu hướng, cơ hội, thách thức và giải pháp cho đổi mới giáo dục trong kỷ nguyên số, nội dung, phương pháp và kỹ thuật dạy học hiện đại thúc đẩy phát huy năng lực của người dạy và người học; 4) Kỹ năng chuyển đổi và năng lực số gồm: giáo dục thông minh, trường học thông minh, sản phẩm thông minh; 5) Nhà trường hiện đại và mục tiêu đào tạo công dân toàn cầu; 6) Giáo dục STEAM (Sience, Technology, Engineering, Arts, Mathematics); giáo dục hòa nhập và giáo dục cho người khuyết tật; quản lý giáo dục và chính sách phát triển đội ngũ giáo viên…

Hội thảo dự kiến diễn ra trong hai ngày 11-12/12/2021 tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội - Số 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

Email: hoithao.ilite@hnue.edu.vn (nộp báo cáo tóm tắt trước 20/4/2021; báo cáo toàn văn trước 30/8/2021).

 

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)