Thứ ba, 15/12/2020 16:30

Thiết kế và triển khai nghiên cứu khoa học theo hướng tiếp cận quốc tế

Khóa đào tạo với chủ đề “Thiết kế và triển khai nghiên cứu khoa học theo hướng tiếp cận quốc tế” dự kiến sẽ được tổ chức vào 4 ngày thứ 7 cuối tháng 12/2020 và tháng 1/2021 tại Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh.

Nội dung bao gồm: i) Thiết kế nghiên cứu (xác định nội dung; tìm kiếm tài liệu nghiên cứu và viết tổng quan nghiên cứu; xây dựng khung lý thuyết; hoàn thiện đề cương nghiên cứu); ii) Phương pháp nghiên cứu định tính (các công cụ thu thập số liệu định tính, xây dựng câu hỏi bán cấu trúc, câu hỏi cho thảo luận nhóm, phân tích dữ liệu định tính); iii) Phương pháp nghiên cứu định lượng (xây dựng giả thuyết nghiên cứu, thiết kế bảng hỏi, phân tích dữ liệu định lượng); iv) Viết báo cáo trích xuất nghiên cứu để viết bài báo quốc tế (viết báo cáo nghiên cứu tổng hợp; viết bài báo khoa học từ kết quả nghiên cứu).

Chi tiết về khóa đào tạo xin liên hệ: TS Phạm Thị Hương - Tel: 093146977; Email: phamhuong.mu@gmail.com.

 

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)