Thứ hai, 07/12/2020 10:16

Tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia (theo Quyết định số 3342/QĐ-BKHCN ngày 2/12/2020)

Thực hiện Quyết định số 3342/QĐ-BKHCN ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ KH&CN về việc phê duyệt danh mục đề tài KH&CN cấp quốc gia đặt hàng “Nghiên cứu thiết kế, chế tạo dây chuyền thiết bị đồng bộ tự động sản xuất gạch bê tông theo công nghệ tạo hình kết hợp rung bệ và rung khuôn” để tuyển chọn thực hiện trong kế hoạch  năm 2021, Bộ KH&CN thông báo như sau:

1. Phương thức tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện đề tài KH&CN cấp quốc gia được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN ngày 26/6/2017 của Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước.

2. Hồ sơ đề tài KH&CN cấp quốc gia tuyển chọn được chuẩn bị theo mẫu thống nhất do Bộ KH&CN ban hành kèm theo Thông tư nêu trên.

3. Nơi nhận Hồ sơ: Văn phòng Bộ KH&CN, số 113 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

4. Thời hạn nộp hồ sơ: Hồ sơ đề tài KH&CN cấp quốc gia tuyển chọn được gửi theo đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp đến Bộ KH&CN (qua Phòng Hành chính thuộc Văn phòng Bộ). Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ là 17 giờ 00 ngày 02/2/2021, các hồ sơ gửi qua đường bưu điện được tính theo dấu đến của Bưu điện Hà Nội chậm nhất là ngày ngày 02/2/2021.

 

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)