Thứ ba, 01/12/2020 15:41

Tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ Nghị định thư Việt Nam - Hàn Quốc trong khuôn khổ Dự án VKIST

1. Mục tiêu

Trong khuôn khổ Dự án thành lập Viện KH&CN Việt Nam - Hàn Quốc (VKIST) với mục đích thúc đẩy hợp tác chia sẻ kết quả nghiên cứu của Viện KH&CN Hàn Quốc (KIST) nhằm phát triển VKIST đạt tiêu chuẩn quốc tế, góp phần thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa của Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Việt Nam (MOST) thông báo tuyển chọn nhiệm vụ KH&CN theo Nghị định thư với Viện KH&CN Hàn Quốc.

2. Lĩnh vực hợp tác

Thiết bị, cảm biến điện tử.

3. Yêu cầu chung

Các ứng viên được yêu cầu làm quen với các quy định trước khi nộp hồ sơ cho Kêu gọi này; việc nộp hồ sơ được hiểu là ứng viên đã thực hiện việc tìm hiểu và bị ràng buộc bởi các điều khoản đó.

Thông báo này mở cho các tổ chức KH&CN, cá nhân hoạt động KH&CN và tổ chức, cá nhân khác có liên quan được quy định bởi pháp luật Việt Nam.

4. Yêu cầu

Yêu cầu đối với đề tài: Đề tài có thời gian thực hiện 3 năm với đánh giá hàng năm để quyết định việc thực hiện đề tài ở năm tiếp theo.

Yêu cầu cụ thể đối với nhiệm vụ Nghị định thư: Nhiệm vụ Nghị định thư cần đáp ứng đầy đủ các tiêu chí của nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia theo các quy định hiện hành của Bộ KH&CN, cũng như đáp ứng các điều kiện theo thông tư số 10/2019/TT-BKHCN ngày 29/10/2019 của Bộ trưởng Bộ KH&CN về quy định quản lý nhiệm vụ KH&CN theo nghị định thư. Ưu tiên những đề xuất có tính đột phá, những công nghệ tiên tiến. Ưu tiên những nhiệm vụ mà hai đối tác đã có quan hệ hợp tác chặt chẽ, hiệu quả.

Yêu cầu về sản phẩm của nhiệm vụ Nghị định thư: Các sản phẩm của nhiệm vụ NĐT phải là các sản phẩm đạt trình độ tiên tiến trong khu vực và thế giới. Các sản phẩm của nhiệm vụ cần đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia với các sản phẩm dạng I, dạng II và dạng III:

- Sản phẩm dạng I phải là những sản phẩm tiên tiến, có chỉ tiêu kỹ thuật rõ ràng.

- Sản phẩm dạng II ưu tiên những quy trình công nghệ tiên tiến.

- Sản phẩm dạng III gồm ít nhất 01 bài báo đăng trên tác tạp chí thuộc danh mục Web of Science, 2 bài đăng trong kỷ yếu hội nghị trong nước hoặc quốc tế. Đào tạo được ít nhất 01 thạc sĩ hoặc góp phần đào tạo tiến sĩ (theo hướng luận văn tốt nghiệp thực hiện theo các nội dung của hợp tác nghị định thư).

5. Nộp đề xuất

Thời gian nộp: từ 01/12/2020 đến 22/02/2021.

Yêu cầu về nộp hồ thực hiện theo quy định tại Khoản 2, Điều 11 và Điều 12 Thông tư số 10/2019/TT-BKHCN ngày 29/10/2019 của Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định quản lý nhiệm vụ KH&CN theo Nghị định thư. Hồ sơ điện tử nộp trực tuyến theo địa chỉ: http://stm.most.gov.vn và  bản gốc nộp trực tiếp hoặc thông qua đường bưu điện về Bộ KH&CN, 113 Trần Duy Hưng, Hà Nội.

6. Số lượng và kinh phí cho các đề tài được lựa chọn

01 đề tài sẽ được lựa chọn để cấp kinh phí. Sau khi nhận được thông báo, chủ nhiệm đề tài được lựa chọn trong Chương trình hợp tác hoàn thiện hồ sơ và gửi về Bộ KH&CN để thẩm định kinh phí theo quy định tại Điều 16, Thông tư 10/2019/TT-BKHCN ngày 29/10/2019 quy định quản lý các nhiệm vụ KH&CN theo Nghị định thư.

7. Đánh giá và lựa chọn đề tài

Tại thời điểm đóng Thông báo này, tất cả các đề xuất đề tài nhận được sẽ được kiểm tra về tính hợp lệ. Chỉ các đề xuất được cho là hợp lệ mới được tiếp tục đưa ra xem xét đánh giá.

Quy trình đánh giá được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 10/2019/TT-BKHCN ngày 29/10/2019 quy định quản lý các nhiệm vụ KH&CN theo Nghị định thư.

8. Thông tin liên hệ

Chị Tô Mai Trinh - Phó Trưởng phòng châu Á, châu Phi và châu Mỹ, Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ KH&CN; 113 Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam; Tel: 84-4. 39448901; Fax: 84-4. 39439987; E-mail: tomaitrinh@gmail.com.

 

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)