Thứ ba, 01/12/2020 15:38

Chương trình học bổng Phát triển nguồn nhân lực cho Việt Nam (JDS)

Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo về việc Chính phủ Nhật Bản cấp viện trợ không hoàn lại để thực hiện Chương trình học bổng Phát triển nguồn nhân lực cho Việt Nam (JDS) năm 2020 như sau:

1. Chương trình học bổng thạc sỹ, khóa 2021-2023

Thông tin chi tiết về chương trình học bổng tại Thông báo số 1485/TB-BGDĐT ngày 23/11/2020 gửi kèm theo Công văn.

Ứng viên truy cập trang web: http://jds-scholarship.org để tải tài liệu hướng dẫn tuyển sinh và bộ hồ sơ dự tuyển.

Thời hạn nộp hồ sơ giấy và hồ sơ online: trước 17h00 ngày 25/12/2020.

2. Chương trình học bổng tiến sỹ, khóa 2021-2024

Thông tin chi tiết về chương trình học bổng tại Thông báo số 1486/TB-BGDĐT ngày 23/11/2020 gửi kèm theo Công văn.

Thời hạn nộp hồ sơ giấy và hồ sơ online: trước 17h00 ngày 18/01/2021.

 

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)