Thứ tư, 18/11/2020 13:03

Thông báo tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia theo Quyết định số 3167/QĐ-BKHCN ngày 17/11/2020

Căn cứ Quyết định số 3167/QĐ-BKHCN ngày 17/11/2020 của Bộ trưởng Bộ KH&CN về phê duyệt danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia đặt hàng để tuyển chọn bắt đầu thực hiện trong kế hoạch năm 20201 cho nhiệm vụ: “Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, tích hợp thiết bị Robot cắt kim loại sử dụng bức xạ fiber laser”, Bộ KH&CN thông báo phương thức và kế hoạch thực hiện việc tuyển chọn như sau:

1. Phương thức tuyển chọn được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN ngày 26/6/2017 của Bộ KH&CN quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước.

2. Hồ sơ tham gia tuyển chọn được xây dựng theo mẫu do Bộ KH&CN ban hành kèm theo các Thông tư nêu trên.

3. Nơi nhận hồ sơ: Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn được gửi theo đường bưu điện (ngày nhận hồ sơ là ngày đến của bưu kiện) hoặc gửi trực tiếp đến địa chỉ: Văn phòng Bộ KH&CN (thông qua Phòng Hành chính), số 113 Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.

4. Thời hạn nhận hồ sơ: thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ đăng ký tuyển chọn là 17h00 ngày 15/01/2021.

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)