Thứ ba, 17/11/2020 15:11

Học bổng của Chỉnh phủ Hungari

Theo thỏa thuận hợp tác giữa Chính phủ Hunggari và Việt Nam, Chính phủ Hunggari cấp 200 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại Hunggari theo trình độ đại học, một chu kỳ (one-tier master - OTM: chương trình liên thông đại học - thạc sỹ), thạc sỹ, tiến sỹ và thực tập chuyên ngành.

Chỉ tiêu học bổng như sau: 25 học bổng một chu kỳ, 80 học bổng đại học, 55 học bổng thạc sỹ, 30 học bổng tiến sỹ, 10 học bổng thực tập trình độ sau đại học.

Ngành học: tham khảo tại phụ lục về ngành học phía Hunggari nhận đào tạo cho ứng viên Việt Nam tại đây.

Thời gian đào tạo: Chương trình đại học: từ 02 năm đến 04 năm, Chương trình thạc sỹ: từ 1,5 năm đến 02 năm,  Chương trình một chu kỳ: 05 năm đến 06 năm, Chương trình tiến sỹ: 04 năm, Chương trình thực tập: 01 năm.
Chế độ học bổng: Chính phủ Hunggari tiếp nhận đào tạo, nghiên cứu miễn phí, cấp bảo hiểm y tế và học bổng theo quy định của phía Hunggari. Chính phủ Việt Nam cấp vé máy bay một lượt đi và về, phí đi đường, lệ phí làm hộ chiếu, visa và cấp bù sinh hoạt phí theo chế độ hiện hành đối với lưu học sinh học bổng Hiệp định tại Hunggari.

1. Điều kiện chung

Ứng viên dự tuyển cần đáp ứng đầy đủ các điều kiện chung sau đây:

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; không trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc trong thời gian đang bị cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý kỷ luật;

- Đủ sức khỏe để học tập tại nước ngoài;

- Chưa đăng ký dự tuyển chương trình học bổng nào khác từ khi thông báo này có hiệu lực đến khi có kết quả sơ tuyển;

- Cam kết hoàn thành chương trình đào tạo và trở về phục vụ tại cơ quan cử đi học hoặc theo yêu cầu của Nhà nước. Những người không hoàn thành chương trình đào tạo, tự bỏ học, bị buộc thôi học hoặc sau khi tốt nghiệp không trở về nước phục vụ, không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của người được cấp học bổng phải bồi hoàn kinh phí đào tạo theo quy định hiện hành;

- Ngành học đăng ký dự tuyển phải phù hợp với khối ngành đang học đại học ở Việt Nam hoặc ngành đã đạt giải thưởng quốc tế và quốc gia (đối với ứng viên học bổng đại học), phù hợp với ngành đã học đại học/thạc sỹ, công việc đang làm (đối với ứng viên học bổng thạc sỹ/tiến sỹ/thực tập) và có trong danh mục ngành đào tạo mà phía Hunggari dành cho ứng viên Việt Nam.

- Chỉ được đăng ký 01 ngành học và không được tự ý thay đổi ngành học, cơ sở đào tạo sau khi đã đăng ký dự tuyển, trúng tuyển đi học theo thông báo của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, Bộ Nguồn nhân lực Hunggari, Quỹ học bổng Hunggari và cơ sở đào tạo tại Hunggari;

- Chỉ được đăng ký dự tuyển trình độ đào tạo cao hơn trình độ đã có văn bằng. Đối với học viên đang học thạc sỹ, tiến sỹ trong nước chỉ xem xét nếu ứng viên đăng ký dự tuyển học bổng thực tập;

- Không xét tuyển ứng viên thuộc các trường hợp sau:

+ Đã từng được cơ quan Nhà nước cử đi học ở nước ngoài nhưng không hoàn thành khóa học hoặc không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của người được cấp học bổng;

+ Đang làm việc tại cơ quan trong nước nhưng không có văn bản của cơ quan công tác cho phép dự tuyển;

+ Đã được các cơ quan, địa phương trong nước hoặc nước ngoài cấp học bổng đi học đại học/sau đại học ở nước ngoài, hiện có các ràng buộc về nghĩa vụ, trách nhiệm chưa được phép đi học tiếp ở nước ngoài.

2. Yêu cầu về ngoại ngữ

2.1. Ứng viên đăng ký dự tuyển bậc đại học, một chu kỳ

- Ứng viên đăng ký học bằng tiếng Hunggari được bố trí 01 năm dự bị tiếng tại Hunggari và dự tuyển đạt yêu cầu đầu vào của các trường đại học Hunggari sẽ vào học tiếp chuyên ngành.

- Ứng viên đăng ký học bằng tiếng Anh cần có chứng chỉ tiếng Anh TOEFL ITP 500 điểm hoặc IELTS 5.5 trở lên hoặc tương đương do cơ quan quốc tế có thẩm quyền cấp còn thời hạn sử dụng (trong vòng 02 năm kể từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày hết hạn nộp hồ sơ dự tuyển) hoặc đã tốt nghiệp chương trình trung học phổ thông (THPT) bằng tiếng Anh ở nước ngoài.

2.2.  Ứng viên đăng ký dự tuyển bậc sau đại học

- Ứng viên đăng ký dự tuyển đi học thạc sỹ, tiến sỹ, thực tập bằng tiếng Hunggari cần có bằng đại học, thạc sỹ học tại Hunggari bằng tiếng Hunggari.

- Ứng viên đăng ký dự tuyển đi học thạc sỹ, tiến sỹ, thực tập bằng tiếng Anh cần có chứng chỉ tiếng Anh TOEFL ITP 500 điểm hoặc IELTS 5.5 trở lên hoặc tương đương do cơ quan quốc tế có thẩm quyền cấp còn thời hạn sử dụng (trong vòng 02 năm kể từ ngày cấp chứng chỉ tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ dự tuyển) hoặc có bằng đại học, thạc sỹ học bằng tiếng Anh ở nước ngoài.

Lưu ý:

- Đối với các ứng viên đăng ký ngành Luật chỉ được đăng ký học bằng tiếng Hunggari.

- Các ứng viên đăng ký học bằng tiếng Hunggari cần có trình độ tiếng Anh cơ bản.

- Các ứng viên đăng ký dự tuyển bậc đại học, một chu kỳ, thạc sỹ học bằng tiếng Anh nếu được tiếp nhận sẽ phải tham gia một khóa học tiếng Hunggari trong năm thứ nhất và phải trải qua kỳ thi kiểm tra tiếng Hunggari sau khi kết thúc khóa học. Các ứng viên không tham gia khóa học tiếng Hunggari sẽ không được phía Hunggari cấp học bổng. Các ứng viên tham gia khóa học nhưng không đạt yêu cầu trong kỳ thi kiểm tra sẽ chỉ được phía Hunggari cấp mức sinh hoạt phí thấp hơn mức thông báo chung.

Để phổ biến thông tin về học bổng năm học 2021-2022 đến cán bộ và học sinh/sinh viên, Sứ quán Hunggari sẽ tổ chức giới thiệu trực tuyến về học bổng từ 17 giờ đến 18 giờ ngày 18/11/2020 tại: https://meet.google.com/aqj-qwbd-qmz.

 

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)