Thứ hai, 16/11/2020 16:21

Triển khai thử nghiệm mở rộng Chương trình hợp tác thẩm định sáng chế ASEAN (ASPEC)

Để hỗ trợ tốt hơn và đáp ứng kịp thời nhu cầu cấp thiết của người nộp đơn, kể từ ngày 27/8/2019, Chương trình hợp tác thẩm định sáng chế ASEAN (Chương trình ASPEC) triển khai thêm 2 nội dung mới. Cụ thể như sau:

- Yêu cầu thẩm định nhanh đơn đăng ký sáng chế trong lĩnh vực công nghiệp 4.0 (ASPEC AIM) trong thời gian thử nghiệm 2 năm (kể từ ngày 27/8/2019 đến 26/8/2021), theo đó thời gian thẩm định được rút xuống còn 6 tháng tính từ ngày có yêu cầu ASPEC AIM/ngày công bố tùy theo ngày nào muộn hơn; số lượng: đến 50 đơn/năm.

- Yêu cầu nộp đơn PCT ASPEC trong thời gian thử nghiệm là 3 năm kể từ ngày 27/8/2019 đến 26/8/2022; số lượng: đến 100 đơn/năm.

Kể từ ngày 27/8/2019, người nộp đơn tại Việt Nam có thể sử dụng mẫu tờ khai áp dụng Chương trình ASPEC mới nhất (FORM 1 - Version Nov 2019) khi nộp yêu cầu thẩm định đơn đăng ký sáng chế theo Chương trình ASPEC để có thêm lựa chọn yêu cầu thẩm định đơn ASPEC AIM và PCT ASPEC.

 

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)