Thứ sáu, 13/11/2020 10:09

Giảm tiêu thụ năng lượng và phát thải khí nhà kính trong vận hành nồi hơi công nghiệp tại Việt Nam

Dự án “Thúc đẩy việc sử dụng và vận hành nồi hơi công nghiệp hiệu quả năng lượng tại Việt Nam” do Bộ Công Thương phối hợp với Tổ chức Phát triển công nghiệp của Liên hợp quốc (UNIDO) thực hiện trong 5 năm từ 2015-2020 đã góp phần giảm mức năng lượng tiêu thụ lên tới 2.905.368 GJ/năm và giảm phát thải khí nhà kính tương đương 487.866 tấn CO2/năm. Đây là con số được đưa ra tại Hội thảo kết thúc Dự án diễn ra ngày 11/11/2020 tại Hà Nội.

Ông Trịnh Quốc Vũ - Phó Vụ trưởng Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững (Bộ Công Thương) phát biểu tại Hội thảo.

Phát biểu tại Hội thảo, ông Trịnh Quốc Vũ - Phó Vụ trưởng Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững (Bộ Công Thương) cho biết, để thúc đẩy việc thực hiện các hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả một cách rộng khắp trong tất cả các lĩnh vực kinh tế và đời sống xã hội, những năm qua, Việt Nam đã thực thi một loạt các chính sách và chương trình hành động quan trọng nhằm giảm tiêu thụ năng lượng và phát thải khí nhà kính điển hình như: Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2006-2015, Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2017-2030. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng đã xây dựng và hoàn thiện khung thể chế và luật pháp thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong tất cả các ngành kinh tế.  Dự án “Thúc đẩy việc sử dụng và vận hành nồi hơi công nghiệp hiệu quả năng lượng tại Việt Nam” do UNIDO tài trợ là một trong những sự hỗ trợ kỹ thuật có giá trị của các tổ chức quốc tế tại Việt Nam và đây cũng là dự án thứ hai về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả do UNIDO hỗ trợ thực hiện tại Việt Nam.

Kết quả cho thấy, sau 5 năm thực hiện, Dự án đã góp phần hoàn thiện khung chính sách và quy định/hướng dẫn về hệ thống tiêu chuẩn hóa nồi hơi công nghiệp cũng như tăng cường nguồn nhân lực về kỹ thuật, tài chính và kinh doanh để thúc đẩy việc sản xuất, chế tạo và sử dụng rộng khắp nồi hơi hiệu quả năng lượng trong các doanh nghiệp công nghiệp Việt Nam. Bên cạnh đó, Dự án đã xây dựng và trình ban hành 2 tiêu chuẩn quốc gia về nồi hơi công nghiệp, đào tạo được đội ngũ các nhân viên kiểm định nồi hơi có kỹ năng và kiến thức về đánh giá hiệu suất nồi hơi và các giải pháp cải thiện hiệu suất nồi hơi, đã cung cấp dịch vụ cho 390 doanh nghiệp công nghiệp liên quan đến cải thiện hiệu suất nồi hơi cũng như kiểm định hiệu suất nồi hơi hiệu quả năng lượng mới.

Ninh Diện - Quỳnh Nga

 

 

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)