Thứ hai, 17/08/2020 15:54

Tăng cường hỗ trợ chuyên môn, đào tạo chuyên gia về quản lý chỉ dẫn địa lý

Ngày 14/8/2020, tại Hòa Bình, Đoàn công tác của Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ đã có buổi làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình nhằm đánh giá hoạt động quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ, tổng kết Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch giai đoạn 2021-2030 của tỉnh Hòa Bình. Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ Đinh Hữu Phí và Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình Đỗ Hải Hồ đã tham dự và chủ chù buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đại diện Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình đã báo cáo một số kết quả chính trong hoạt động sở hữu trí tuệ nói chung, hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ cho doanh nghiệp và các chủ thể quyền nói riêng. Theo đó, trong giai đoạn 2016-2020, Sở Khoa học và Công nghệ đã tham mưu UBND tỉnh ban hành hệ thống các văn bản liên quan đến cơ chế, chính sách hỗ trợ hoạt động sở hữu trí tuệ, phát triển tài sản trí tuệ. Tính đến tháng 6/2020, tỉnh Hòa Bình có 20 đơn đăng ký sáng chế được nộp (5 văn bằng được cấp), 24 đơn kiểu dáng công nghiệp được nộp (11 văn bằng được cấp), 503 đơn nhãn hiệu đã nộp (228 văn bằng được cấp) và 1 chỉ dẫn địa lý được cấp văn bằng (cam Cao Phong). Bên cạnh đó, Sở Khoa học và Công nghệ cũng chủ trì, phối hợp tổ chức 116 lượt tuyên truyền, phổ biến kiến thức về sở hữu trí tuệ thông qua các cuộc hội thảo, hội nghị, tập huấn và trên các phương tiện thông tin đại chúng; xây dựng, quản lý và quảng bá thương hiệu đặc sản tỉnh Hòa Bình… Đặc biệt, hiện nay tỉnh đang xây dựng mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, áp dụng  tem truy xuất nguồn gốc để quản lý các sản phẩm được bảo hộ trên địa bàn như cam Cao Phong, bưởi đỏ, bưởi da xanh Tân Lạc; rau, củ, quả Lương Sơn, Yên Thủy; trà túi lọc các loại (shachi, giảo cổ lam, cao cà gai leo...), cá sông Đà Hòa Bình (cá chiên, cá lăng, cá tầm, cá trắm đen…), gà ri Lạc Sơn, gà Lạc Thủy... Đây là hướng đi bền vững,  nâng cao hiệu quả  sản xuất gắn với thị trường tiêu thụ, đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ, quản lý chất lượng đồng bộ theo chuỗi để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và sức cạnh tranh của sản phẩm.

Để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ và chính sách hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị Cục Sở hữu trí tuệ xem xét, tham mưu cho Bộ KH&CN hỗ trợ quản lý và phát triển các tài sản trí tuệ cho các sản phẩm chủ lực được bảo hộ, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với địa phương trong công tác đào tạo chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ chuyên trách về sở hữu trí tuệ.

Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ Đinh Hữu Phí phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ Đinh Hữu Phí đánh giá cao vai trò tham mưu một cách chủ động, sáng tạo của Sở, đồng thời bày tỏ sự ấn tượng đối với các kết quả thực hiện các cơ chế, chính sách, qua đó đã góp phần khẳng định vai trò, đóng góp của khoa học và công nghệ nói chung và sở hữu trí tuệ nói riêng vào sự phát triển chung của tỉnh.

Cục Sở hữu trí tuệ nhất trí trong thời gian tới sẽ tăng cường hỗ trợ về chuyên môn, đặc biệt là công tác tập huấn, đào tạo chuyên gia về chỉ dẫn địa lý nhằm giúp huyện tiếp tục bảo vệ uy tín và khẳng định danh tiếng của chỉ dẫn địa lý cam Cao Phong, một thương hiệu vàng, niềm tự hào của huyện và tỉnh Hòa Bình.

Cam Cao Phong ngày càng khẳng định thương hiệu sau khi được cấp chỉ dẫn địa lý

Hiện nay, Cục Sở hữu trí tuệ đang xây dựng Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030 với quan điểm đưa sở hữu trí tuệ trở thành công cụ quan trọng nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Cục trưởng Đinh Hữu Phí đề nghị tỉnh Hòa Bình tiếp tục quan tâm đến việc thực hiện hiệu quả công tác quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ nói chung, phát triển tài sản trí tuệ nói riêng, gắn kết các hoạt động sở hữu trí tuệ với chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; tăng cường hỗ trợ kiểm soát nguồn gốc, chất lượng, xây dựng chuỗi liên kết giữa doanh nghiệp và người dân có sản phẩm được bảo hộ.

CM

 

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)