Thứ ba, 27/10/2020 15:55

Thông báo tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ KH&CN theo Nghị định thư theo Quyết định số 2843/QĐ-BKHCN ngày 21/10/2020

Căn cứ Quyết định số 2843/QĐ-BKHCN ngày 21/10/2020 của Bộ trưởng Bộ KH&CN về phê duyệt danh mục nhiệm vụ KH&CN theo Nghị định thư đặt hàng để tuyển chọn bắt đầu thực hiện trong kế hoạch năm 2021, Bộ KH&CN thông báo phương thức và kế hoạch thực hiện việc tuyển chọn như sau:

1. Phương thức tuyển chọn được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 12/2014/TT-BKHCN ngày 30/5/2014 của Bộ KH&CN quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN theo Nghị định thư. Chi tiết xin xem tại Trang thông tin điện tử của Bộ KH&CN.

2. Hồ sơ tham gia tuyển chọn được xây dựng theo mẫu do Bộ KH&CN ban hành kèm theo Thông tư nêu trên.

3. Nơi nhận hồ sơ: Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn được gửi theo đường bưu điện (ngày nhận hồ sơ được tính theo dấu ngày đến của bưu điện Hà Nội) hoặc gửi trực tiếp đến địa chỉ: Văn phòng Bộ KH&CN (thông qua Phòng Hành chính), số 113 Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.

4. Thời hạn nhận hồ sơ: thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ đăng ký tuyển chọn là 17h00 ngày 22/12/2020.

 

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)