Thứ năm, 15/10/2020 15:58

Hội thảo khoa học quốc gia về xây dựng định mức lao động và cơ chế quản lý nhân sự đối với giáo viên phổ thông

Hội thảo khoa học với chủ đề: Xây dựng định mức lao động và cơ chế quản lý nhân sự đối với giáo viên phổ thông trong bối cảnh thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới: thách thức và giải pháp do Trường Đại học Kinh tế quốc dân dự kiến tổ chức vào tháng 12/2020.

Nội dung hội thảo gồm các vấn đề: 1) Những thách thức đối với công tác định mức lao động và quản lý nhân sự đối với giáo viên trong các trường phổ thông công lập khi thực hiện đổi mới giáo dục phổ thông; 2) Các tiêu chí và chỉ số về mức thời gian làm việc của giáo viên đã được xây dựng và thử nghiệm; 3) Phương hướng hoàn thiện hệ thống mức lao động đối với giáo viên trong các trường phổ thông công lập theo các tiếp cận khác nhau; 4) Thí điểm đổi mới cơ chế quản lý nhân sự trong các trường phổ thông gắn với thực hiện Chương trình đổi mới giáo dục phổ thông.

Thời hạn nhận bài: 25/11/2020

Thời gian tổ chức hội thảo: dự kiến cuối tháng 12/2020.

Địa điểm: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân - Số 204 đường Giải Phóng, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Chi tiết, liên hệ: Bà Nguyễn Phương Mai; Tel: 0982324574; Email: mainp@neu.edu.vn.

 

 

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)