Thứ tư, 14/10/2020 14:35

Giống thanh long ruột trắng LĐ-18

Giống thanh long ruột trắng LĐ-18 do TS Trần Thị Oanh Yến và cộng sự thuộc Viện Cây ăn quả miền Nam nghiên cứu chọn tạo, đã được Cục Trồng trọt (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) công nhận là tiến bộ kỹ thuật từ tháng 12/2019.

Giống thanh long ruột trắng LĐ-18 có nguồn gốc lai hữu tính giữa thanh long ruột đỏ LĐ1 và thanh long VX, cây sinh trưởng khỏe, có khả năng ra hoa sớm (tháng 2) và kết thúc ra hoa muộn (tháng 9), dễ ra hoa nghịch vụ khi xử lý bằng ánh sáng đèn, chống chịu tốt với bệnh đốm nâu trong điều kiện trồng ngoài đồng ruộng. Quả thanh long ruột trắng LĐ-18 có dạng thuôn dài, khối lượng >500 g/quả, vỏ quả dày và có màu đỏ, tai quả màu xanh và cứng, bề mặt vỏ quả bóng, độ Brix thịt quả cao (trên 17%), độ chắc thịt quả ≥1,0 kg/cm3, tỷ lệ thịt quả >65%, thịt quả màu trắng, có vị ngọt chua nhẹ. Kết quả thử nghiệm cho thấy, giống thanh long này có năng suất khoảng 40 tấn/ha (đối với cây 4 năm tuổi) trong điều kiện trồng theo kiểu trụ (1.000 trụ/ha) và thích hợp cho sản xuất tại các tỉnh phía Nam.

Chi tiết xin liên hệ: TS Trần Thị Oanh Yến - Phó Viện trưởng Viện Cây ăn quả miền Nam
Long Định, Châu Thành, Tiền Giang; Tel: 0908624835

 

 

 

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)