Thứ hai, 12/10/2020 15:32

NAFOSTED tiếp nhận hồ sơ đăng ký đề tài thuộc Chương trình tài trợ song phương

Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Quốc gia (NAFOSTED) và Quỹ Khoa học Quốc gia Thụy Sỹ (SNSF) thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký đề tài lần đầu tiên trong Chương trình hợp tác tài trợ giữa hai Quỹ. Thời gian tiếp nhận hồ sơ từ ngày 1/10/2020 đến 22 giờ Việt Nam (17h00 giờ Thụy Sỹ) ngày 15/1/2021.

Một số lưu ý

- Lĩnh vực nghiên cứu của đề tài: không giới hạn.

- Thời gian thực hiện đề tài: tối đa 3 năm (dự kiến bắt đầu từ tháng 11/2021).

- Tiêu chí đối với thành viên đề tài: mỗi đề tài phải có cả nhóm nghiên cứu Thụy Sỹ và Việt Nam. Nhà khoa học phía Việt Nam phải đáp ứng các điều kiện đối với Chủ nhiệm đề tài, thành viên nghiên cứu và cơ quan chủ trì theo quy định tại Thông tư 37/2014/TT/BKHCN ngày 12/12/2014 của Bộ KH&CN. Nhà khoa học phía Thụy Sỹ phải đáp ứng các điều kiện theo các quy định của SNSF.

- Cách thức nộp hồ sơ: hồ sơ đề tài cần được Chủ nhiệm đề tài phía Việt Nam và phía Thụy Sỹ phối hợp chuẩn bị và do Chủ nhiệm đề tài phía Thụy Sỹ đại diện hai nhóm nghiên cứu nộp qua hệ thống tiếp nhận hồ sơ trực tuyến mySNF.

- Dự toán kinh phí đề tài dành cho nhóm nghiên cứu phía Việt Nam: hướng dẫn chi tiết tại Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN của Bộ KH&CN và các văn bản pháp lý liên quan.

- Thời hạn nộp hồ sơ:

+ Đăng ký ý tưởng: ngày 23/11/2020. Đăng ký ý tưởng là nội dung không bắt buộc, tuy nhiên NAFOSTED và SNSF khuyến khích các Chủ nhiệm đề tài thực hiện đăng ký ý tưởng qua hệ thống mySNF để quá trình đánh giá hồ sơ được thuận lợi.

+ Nộp hồ sơ đề tài: từ ngày 1/10/2020 đến 22 giờ Việt Nam (17 giờ Thụy Sỹ) ngày 15/1/2021.

Biểu mẫu và văn bản liên quan sử dụng cho nhà khoa học Việt Nam

- Mẫu Dự toán kinh phí NAFOSTED;

- Mẫu Đăng ký kết quả dự kiến của đề tài do NAFOSTED tài trợ;

- Biên bản thỏa thuận hợp tác giữa NAFOSTED và SNSF;

- Thông tư số 12/2018/TT-BKHCN ngày 31/8/2018 và 37/2014/TT-BKHCN ngày 12/12/2014 của Bộ KH&CN; Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22/4/2015 của Bộ Tài chính, Bộ KH&CN; Thông tư liên tịch 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC ngày 22/4/2015 của Bộ KH&CN và Bộ Tài chính; Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017, số 102/2012/TT-BTC ngày 21/6/2012 và số 71/2018/TT-BTC ngày 10/8/2018 của Bộ Tài chính;

- Quyết định số 151/QĐ-HĐQL-NAFOSTED ngày 9/8/2019 của Hội đồng quản lý NAFOSTED về việc ban hành Danh mục tạp chí có uy tín năm 2019 áp dụng đối với các đề tài nghiên cứu cơ bản trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật do NAFOSTED tài trợ;

- Quyết định số 251/QĐ-HĐQL-NAFOSTED ngày 11/12/2019 của Hội đồng quản lý NAFOSTED về việc ban hành Danh mục tạp chí quốc tế và quốc gia có uy tín trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn.

Thông báo tài trợ của SNSF: http://www.snf.ch/en/researchinFocus/newsroom/Pages/news-201001-new-bilateral-programme-with-vietnam.aspx

Thông tin chi tiết xin liên hệ: chị Hoàng Thanh Vân - Chuyên viên hợp tác quốc tế; Tel: 024.39367750 (máy lẻ 503); Email: vanht@most.gov.vn hoặc nafosted@most.gov.vn

 

 

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)