Thứ hai, 12/10/2020 15:28

Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sỹ năm 2020

Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sỹ năm 2020 ngành Quản lý khoa học và công nghệ với chỉ tiêu 6 nghiên cứu sinh.

Chi tiết tuyển sinh, xem tại đây.

 

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)