Thứ sáu, 09/10/2020 14:18

Sở KH&CN thành phố Hà Nội về việc tuyển chọn đơn vị chủ trì thực hiện dự án thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn 2019 - 2020

Sở KH&CN thành phố Hà Nội thông báo:

Thực hiện Quyết định số 4506/QĐ-UBND ngày 05/10/2020 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt danh mục các dự án đặt hàng thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn 2019 - 2020. Sở KH&CN thành phố Hà Nội đăng tải chi tiết các nhiệm vụ KH&CN cấp Thành phố năm 2020 để các tổ chức các nhân có nhu cầu đăng ký tham gia tuyển chọn.

Hồ sơ đăng ký tuyển chọn, định hướng mục tiêu, dự kiến kết quả/sản phẩm dự án và yêu cầu đối với kết quả/sản phẩm dự án và các thông tin khác vui lòng xem trên Cổng thông tin điện tử của Sở: dost.hanoi.gov.vn, Cổng thông tin điện tử Thành phố Hà Nội: hanoi.gov.vn hoặc liên hệ trực tiếp:

Sở KH&CN thành phố Hà Nội - số 258 Võ Chí Công, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội; điện thoại: 024.33553183 hoặc 024.33824207; Fax: 024.33825374; Email: vanthu_sokhcn@hanoi.gov.vn.

Thời hạn nhận cuối cùng nhận hồ sơ tuyển chọn là 17 giờ ngày 18/11/2020, các hồ sơ gửi theo đường bưu điện được tính dấu đến của Bưu điện Hà Nội chậm nhất là ngày 18/11/2020.

 

 

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)