Thứ sáu, 09/10/2020 10:48

Nâng cao trình độ cho cán bộ trẻ trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử

Hội nghị Khoa học và công nghệ (KH&CN) hạt nhân cán bộ trẻ ngành năng lượng nguyên tử (NLNT) được tổ chức hai năm 1 lần, là sự kiện quan trọng trong hoạt động nghiên cứu, triển khai và ứng dụng của ngành NLNT tại Việt Nam. Hội nghị là nơi trao đổi ý tưởng, kinh nghiệm cũng như sự hợp tác nghiên cứu giữa các cán bộ trẻ thuộc các đơn vị trong và ngoài Viện NLNT Việt Nam nhằm xác định phương hướng, mục tiêu và các nhiệm vụ nghiên cứu cần thiết, góp phần xây dựng đội ngũ nghiên cứu trẻ trong ngành NLNT ngày càng vững mạnh.

Kể từ năm 2010, Viện NLNT Việt Nam đã 5 lần tổ chức thành công Hội nghị KH&CN hạt nhân cán bộ trẻ ngành NLNT. Ngày 8/10/2020, tại Hà Nội Hội nghị KH&CN hạt nhân cán bộ trẻ ngành NLNT lần thứ VI đã được Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Viện NLNT Việt Nam và Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Bộ KH&CN tổ chức. Hội nghị đã thu hút hơn 60 báo cáo viên đến từ Viện NLNT Việt Nam và các đơn vị (Trường Đại học Bách khoa Hà Nội; Trường  Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội; Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh; Bệnh viện Bạch Mai; Bệnh viện Trung ương Quân đội 108; Trung tâm Công nghệ Sinh học Tp Hồ Chí Minh...).

Hội nghị có ý nghĩa lớn đối với việc thúc đẩy nghiên cứu khoa học, phát triển ứng dụng NLNT của đất nước trong bối cảnh Việt Nam đang tích cực thúc đẩy phát triển KH&CN, ứng dụng NLNT vì mục đích hòa bình.

Phong Vũ
 

 

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)