Thứ năm, 01/10/2020 16:22

Hội thảo khoa học quốc gia về tác động của đại dịch Covid-19 tới thương mại và đầu tư tại Việt Nam

Hội thảo khoa học với chủ đề: "Tác động của đại dịch Covid-19 tới thương mại và đầu tư tại Việt Nam" do Trường Đại học Thương mại, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Hải Phòng và Viện Kinh tế Việt Nam phối hợp tổ chức vào cuối tháng 11.

Nội dung hội thảo gồm các vấn đề sau:

1) Lý luận chung về các cú sốc ngoại sinh (cơ sở khoa học, thực tiễn và các quan điểm về các cuộc khủng hoảng kinh tế, thương mại và đầu tư do các cú sốc ngoại sinh gây ra). Phân tích bối cảnh trong và ngoài nước khi đại dịch Covid-19 xảy ra. 2) Nghiên cứu, đánh giá thực trạng và dự báo những tác động của đại dịch Covid-19 tới hoạt động thương mại (thương mại trong nước và hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ) của Việt Nam.

3) Nghiên cứu, phân tích, đánh giá thực trạng và dự báo những tác động của đại dịch Covid-19 tới hoạt động đầu tư ở Việt Nam.

4) Nghiên cứu, phân tích, đánh giá thực trạng và dự báo tác động của đại dịch Covid-19 đến một số các lĩnh vực khác liên quan đến thương mại và đầu tư của Việt Nam như logistic, chuỗi cung ứng…

5) Các mô hình, kinh nghiệm ứng phó với tác động của đại dịch Covid-19 tới hoạt động thương mại và đầu tư của các nước trên thế giới và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam.

6) Các thay đổi của thương mại và đầu tư của thế giới dưới tác động của đại dịch Covid-19 và tác động tới thương mại và đầu tư của Việt Nam.

7) Thực trạng và những vấn đề đặt ra về cơ chế và chính sách, khung khổ luật pháp đối với các ngành, địa phương, các doanh nghiệp… của Việt Nam nhằm ứng phó với đại dịch Covid-19 trong bối cảnh hội nhập.

Thời gian tổ chức hội thảo: dự kiến cuối tháng 11/2020.

Địa điểm: Trường Đại học Thương mại - Số 79 đường Hồ Tùng Mậu, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.

Thời hạn gửi bài: trước 15/10/2020.

Thông tin chi tiết, xin liên hệ: Tel: 0987331111 (Nguyễn Duy Đạt)/0966653999 (Phan Thế Công), Email: hoithao.fta@tmu.edu.vn/congpt@tmu.edu.vn.

 

 

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)