Thứ năm, 01/10/2020 16:21

Hội thảo khoa học về kinh doanh dịch vụ lưu trú chia sẻ trong kỷ nguyên số

Trong khuôn khổ đề tài khoa học cấp Bộ “Nghiên cứu phát triển mô hình kinh doanh dịch vụ lưu trú chia sẻ tại Việt Nam” mã số B2019-KHA-35, nhằm nhận được những ý kiên đóng góp của các nhà khoa học, các nhà quản lý và các doanh nghiệp, tổ chức, Trường Đại học Kinh tế quốc dân sẽ tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề: kinh doanh dịch vụ lưu trú chia sẻ trong kỷ nguyên số.

Thời gian tổ chức: dự kiến ngày 6/11/2020.

Địa điểm tổ chức: Trường Đại học Kinh tế quốc dân.

Chi tiết xin liên hệ: TS Đào Minh Ngọc; Tel: 0988.569836; Email: ngocdao1612@gmail.com.

 

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)