Thứ năm, 01/10/2020 16:18

Hội thảo khoa học quốc tế dành cho các nhà khoa học trẻ 2020 (ICYREB 2020)

Trong khuôn khổ hoạt động thường niên tổ chức hội thảo khoa học quốc tế dành cho các nhà khoa học trẻ - ICYREB, Trường Đại học Thương mại phối hợp với các trường đại học khối kinh tế và quản trị kinh doanh đồng tổ chức hội thảo quốc tế dành cho các nhà khoa học trẻ (ICYREB 2020). Đây là diễn đàn để các nhà khoa học trẻ (40 tuổi) công bố và thảo luận các kết quả nghiên cứu mới.

Thời gian tổ chức hội thảo: đầu tháng 12/2020.

Thông tin chi tiết, xin liên hệ: ThS Trương Văn Thanh; Tel: 0904362363; Email: truongthanh@neu.edu.vn/icyrebNEU@neu.edu.vn/khoahoc@tmu.edu.vn; Link: https://icyreb.com.

 

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)