Thứ sáu, 25/09/2020 14:16

Năm 2020, Khoa Quản trị và Kinh doanh tuyển sinh một số chương trình thạc sỹ theo hình thức mới

Dựa trên đối tượng tuyển sinh mang tính đặc thù và chuyên ngành đào tạo liên ngành, Đại học Quốc gia Hà Nội cho phép Khoa Quản trị và Kinh doanh (HSB) tổ chức hình thức tuyển sinh đầu vào thạc sỹ chính quy theo phương thức tuyển sinh mới là đánh giá hồ sơ, phỏng vấn chuyên môn của ứng viên và viết bài luận.

Các chương trình được tuyển sinh theo hình thức mới là:

- Quản trị công nghệ và phát triển doanh nghiệp.

- Quản trị an ninh phi truyền thống.

- Quản trị kinh doanh.

- Khoa học quản trị kinh doanh.

Chi tiết, xem tại: http://vnu.edu.vn/ttsk/?C1654/N26894/Nam-2020,-Khoa-Quan-tri-va-Kinh-doanh-tuyen-sinh-04-chuong-trinh-Thac-si-theo-hinh-thuc-moi.htm

 

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)