Thứ năm, 17/09/2020 14:58

Diễn đàn tri thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ 3

1. Mục đích

- Tiếp tục củng cố mạng lưới trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu, tạo diễn đàn để các trí thức trẻ đang học tập, sinh sống và làm việc ở trong và ngoài nước thảo luận về tầm nhìn, sứ mệnh, vai trò và khả năng đóng góp của đội ngũ trí thức trẻ Việt Nam trong công cuộc kiến thiết và phát triển đất nước, thúc đẩy quá trình hội nhập kinh tế sâu rộng của Việt Nam với khu vực và toàn cầu. Đề xuất các cơ chế, chính sách phát huy trí thức trẻ Việt Nam chủ động, nỗ lực cống hiến, đóng góp cho sự nghiệp đổi mới sáng tạo của đất nước.

- Đề xuất các sáng kiến, giải pháp nhằm góp phần cùng Đảng, Nhà nước đưa Việt Nam đạt những mục tiêu phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội vào năm 2045 - cột mốc kỷ niệm 100 năm thành lập nước.

2. Thời gian, địa điểm

- Dự kiến từ ngày 26/11/2020 đến ngày 28/11/2020.

- Địa điểm: TP Hồ Chí Minh.

3. Nội dung

Diễn đàn tập trung thảo luận xoay quanh 04 nhóm chủ đề:

- Đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

- Phát huy giá trị văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước.

- Thúc đẩy ứng dụng khoa học và công nghệ trong phục vụ phát triển đất nước.

- Vai trò của thanh niên và trí thức trẻ trong tham gia phát triển đất nước đến năm 2045.

4. Hỗ trợ

- Đối với đại biểu trong nước: hỗ trợ 100% chi phí ăn, nghỉ cho đại biểu chính thức tham dự diễn đàn; đại biểu (hoặc đơn vị cử đại biểu) tự chi trả chi phí di chuyển đến địa điểm tổ chức.

- Đối với đại biểu ngoài nước: hỗ trợ 100% chi phí ăn, nghỉ cho đại biểu chính thức tham dự diễn đàn; đối với các nước có đường bay trực tiếp của Vietnam Airlines, Ban tổ chức sẽ hỗ trợ 70% giá vé, đại biểu tự chi trả phần còn lại và các chi phí phát sinh (thuế, phí suất vé, phí sân bay…); đối với các nước không có đường bay trực tiếp của Vietnam Airlines, Ban tổ chức sẽ hỗ trợ 10.000.000 đồng/đại biểu.

Ban tổ chức trân trọng kính mời tất cả các bạn thanh niên đang sinh sống, học tập và làm việc ở trong và ngoài nước có các nghiên cứu, giải pháp, sáng kiến, kinh nghiệm chuyên môn, kỹ thuật, có các ý tưởng phát triển, khởi nghiệp, đóng góp cộng đồng... trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội như: kinh tế, khoa học, công nghệ, giáo dục, y tế, văn hóa, nghệ thuật... đăng ký tham dự Diễn đàn tri thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ 3 tại: http://trithuctrevietnam.vn.

 

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)