Thứ năm, 17/09/2020 14:57

Học viện Hành chính Quốc gia thông báo tuyển sinh sau đại học (đợt 2) năm 2020

1. Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sỹ:

- Hình thức đào tạo: tập trung.

- Thời gian đào tạo: 2 năm.

- Thời gian phát hành và nhận hồ sơ: từ ngày 14/8/2020 đến ngày 13/11/2020.

- Thời gian thi: ngày 12/12/2020 (thứ bảy) và ngày 13/12/2020 (chủ nhật).

2. Tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sỹ:

- Chuyên ngành: Quản lý công.

- Chỉ tiêu: 50 nghiên cứu sinh.

- Hình thức: xét tuyển.

- Thời gian phát hành và nhận hồ sơ: từ ngày 14/8/2020 đến ngày 13/11/2020.

- Thời gian tổ chức xét tuyển: dự kiến tháng 12/2020.

Chi tiết xem tại: https://www1.napa.vn/saudaihoc/thong-bao-tuyen-sinh-sau-dai-hoc-dot-2-nam-2020.htm.

 

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)