Thứ năm, 17/09/2020 14:47

Thông báo tuyển sinh sau đại học (đợt 2) năm 2020

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tuyển sinh sau đại học (đợt 2) năm 2020 như sau:

- Thời gian tuyển sinh: đợt 2 thi tuyển thạc sỹ vào các ngày 17 và 18/10/2020,  tổ chức đánh giá hồ sơ chuyên môn đào tạo tiến sỹ từ ngày 17/10 đến 28/10/2020.

- Lịch tuyển sinh chi tiết:

Chi tiết tuyển sinh sau đại học (đợt 2) năm 2020 của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn xem tại: http://ussh.vnu.edu.vn/d6/vi-VN/news/Thong-bao-tuyen-sinh-sau-dai-hoc-dot-2-nam-2020-1-708-20362.

 

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)