Thứ sáu, 11/09/2020 10:35

Hội thảo quốc tế về những tiến bộ gần đây trong học máy, khoa học dữ liệu, hệ thống và mạng thông minh 2020

Hội thảo quốc tế về những tiến bộ gần đây trong học máy, khoa học dữ liệu, hệ thống và mạng thông minh (Machine Learning, Data Science, Intelligent Systems and Networking - MADAIN 2020) do Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng tổ chức từ 5-6/12/2020. Đây là hội thảo quốc tế đầu tiên về những tiến bộ gần đây trong học máy, khoa học dữ liệu, hệ thống và mạng thông minh.

Hội thảo sẽ tập trung vào các chủ đề như: 1. Học máy và các ứng dụng; các mô hình và thuật toán học máy; mạng thần kinh và hệ thống học tập; mạng nơ-ron hợp hiến; các ứng dụng của học máy; học máy cho luồng dữ liệu và học tập tích cực; phát hiện và bản địa hóa đối tượng; nhận thức và thị giác máy tính; phân loại và ước lượng mô hình; biểu diễn tri thức và lập luận; xử lý và hiểu ngôn ngữ tự nhiên. 2) Khoa học dữ liệu: cơ sở, thuật toán, mô hình và lý thuyết về khoa học dữ liệu, bao gồm cả khai thác dữ liệu lớn; phản ứng tổng hợp dữ liệu, nhận dạng mẫu, mô hình dự đoán; máy tính tiến hóa và tối ưu hóa; lựa chọn tính năng; máy tính mờ; phương pháp kết hợp; quy trình khai thác; máy tính dạng hạt; chất lượng dữ liệu và thông tin; quản lý dữ liệu cho Analytics; mô hình hóa và trực quan hóa dữ liệu; cấu trúc dữ liệu và thuật toán quản lý dữ liệul ảo hóa dữ liệu; ứng dụng dữ liệu lớn; 3) Hệ thống thông minh: trí tuệ nhân tạo và công nghệ; hệ thống cơ sở dữ liệu thông minh; trí tuệ nhân tạo trong mô hình hóa và mô phỏng; thiết bị và dụng cụ thông minh; hệ thống IoT; IoT công nghiệp; thiết kế hệ thống và thiết bị IoT/thiết bị đeo được để đảm bảo độ tin cậy và bảo mật; nền tảng IoT và đám mây; nền tảng IoT; bảo mật trong hệ thống IoT. 4) Kết nối mạng: mạng thế hệ tiếp theo; mạng truyền thông thế hệ tương lai; mạng do phần mềm xác định (SDN); chức năng mạng ảo hóa (NFV); lý thuyết mạng và khoa học mạng; giao tiếp Internet thông minh; điện toán di động; định tuyến mạng và thuật toán truyền thông; bảo mật, độ tin cậy và khả năng chịu lỗi; an ninh mạng.

Chi tiết xin liên hệ:

Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng - Số 54 Nguyễn Lương Bằng, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Email: madain@dut.udn.vn

Website: http://madain-dut.com/.

 

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)