Thứ năm, 10/09/2020 14:28

Tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia thực hiện trong kế hoạch năm 2021 (Quyết định số 2379/QĐ-BKHCN ngày 31/8/2020)

 Căn cứ Quyết định số 2379/QĐ-BKHCN ngày 31/8/2020 của Bộ trưởng Bộ KH&CN về phê duyệt danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia đặt hàng để tuyển chọn bắt đầu thực hiện trong kế hoạch năm 2021 cho nhiệm vụ: “Hoàn thiện công nghệ và sản xuất thử nghiệm giống, nguyên liệu và một số sản phẩm từ Tràm gió (Melaleuca cajuputi) và Tràm trà (M. alternifolia) tại Long An và các tỉnh lân cận”. Bộ KH&CN thông báo phương thức và kế hoạch thực hiện việc tuyển chọn như sau:

1. Phương thức tuyển chọn được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN ngày 26/6/2017 của Bộ KH&CN quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước.

2. Hồ sơ tham gia tuyển chọn được xây dựng theo mẫu do Bộ KH&CN ban hành kèm theo các Thông tư nêu trên.

3. Nơi nhận hồ sơ: Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn được gửi theo đường bưu điện (ngày nhận hồ sơ là ngày đến của bưu kiện) hoặc gửi trực tiếp đến địa chỉ: Văn phòng Bộ KH&CN (thông qua Phòng Hành chính), số 113 phố Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

4. Thời hạn nhận hồ sơ: thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ đăng ký tuyển chọn là 17h00 ngày 30/10/2020.

 

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)