Thứ tư, 09/09/2020 14:55

Hội nghị khoa học “Quản lý tài nguyên và môi trường hướng đến phát triển bền vững trong thời kỳ Cách mạng công nghiệp 4.0”

Nhằm nâng cao và thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học, đồng thời tăng cường mối liên kết giữa các chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước về lĩnh vực tài nguyên và môi trường, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP Hồ Chí Minh sẽ tổ chức Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ 5 với chủ đề: “Quản lý tài nguyên và môi trường hướng đến phát triển bền vững trong thời kỳ Cách mạng công nghiệp 4.0”.

Thời gian tổ chức Hội nghị (dự kiến): ngày 5/3/2021.

Hội nghị tập trung vào các chủ đề sau:

- Quản lý và sử dụng hợp lý các dạng tài nguyên.

- Kỹ thuật xử lý ô nhiễm môi trường.

- Biến đổi khí hậu và khả năng thích ứng.

- Ứng dụng công nghệ tiên tiến trong quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0.

- Vật liệu và năng lượng sạch.

- Các lĩnh vực khác có liên quan.

Thông tin chi tiết xem tại đây

 

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)